QUY ĐỊNH THANH TOÁN

Quý Khách có thể thanh toán bằng:

Tiền mặt trực tiếp.
Chuyển khoản qua ngân hàng.