Menu


Showroom: 205ABC Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh


MÁY BƠM NƯỚC & QUẠT CÔNG NGHIỆP SUPER WIN

QUẠT ĐỨNG – QUẠT TREO – QUẠT SÀN – QUẠT TRẦN

Quạt sàn đa dụng 45-QS

Giá bán: xem chi tiết

Quạt sàn đa dụng 50-QS

Giá bán: xem chi tiết

Quạt treo đa dụng 45-QT

Giá bán: xem chi tiết

Quạt treo đa dụng 50-QT

Giá bán: xem chi tiết

Quạt đứng đa dụng 45-QD

Giá bán: xem chi tiết

Quạt đứng đa dụng 50-QD

Giá bán: xem chi tiết

Quạt treo SPW-600

Giá bán: xem chi tiết

Quạt treo SPW-650

Giá bán: xem chi tiết

Quạt treo SPW-750

Giá bán: xem chi tiết

Quạt đứng SPW-600

Giá bán: xem chi tiết

Quạt đứng SPW-650

Giá bán: xem chi tiết

Quạt đứng SPW-750

Giá bán: xem chi tiết

Quạt trần ICF-55

Giá bán: xem chi tiết

Quạt trần ICF-65

Giá bán: xem chi tiết

Quạt trần ICF-73

Giá bán: xem chi tiết
MÁY BƠM NƯỚC TÂN HOÀN CẦU

Máy bơm Super win 1/2HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Super win 1HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Super win 1,5HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Super win 2HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm nước Super win 3HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Ledo pump 1HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Ledo pump 1,5HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Ledo pump 2HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Ledo pump 3HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Vina pump 1HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Vina pump 1,5HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Vina pump 2HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm Vina pump 3HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm hai đầu ABC 2HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm hai đầu 3HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm tự động Radar pump

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm nước biển 1/2HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm nước biển 1HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm nước biển 1,5HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm nước biển 2HP

Giá bán: xem chi tiết

Máy bơm nước biển 3HP

Giá bán: xem chi tiết
QUẠT THÔNG GIÓ

QUẠT KHUNG COMPOSITE – ZRG

Giá bán: xem chi tiết

QUẠT THÔNG GIÓ LÁ SÁCH – SPW

Giá bán: xem chi tiết

QUẠT VUÔNG 620 – SPW

Giá bán: xem chi tiết

QUẠT KHUNG VUÔNG

Giá bán: xem chi tiết

QUẠT KHUNG TRÒN

Giá bán: xem chi tiết

QUẠT HƯỚNG TRỤC GIÁN TIẾP

Giá bán: xem chi tiết

QUẠT CẤP GIÓ – SHT

Giá bán: xem chi tiết

QUẠT CẤP GIÓ DI ĐỘNG – SHT2

Giá bán: xem chi tiết

ỐNG THÔNG GIÓ SIMILI

Giá bán: xem chi tiết
QUẠT HƠI NƯỚC

QUẠT HƠI NƯỚC – ZC-58Y

Giá bán: xem chi tiết

QUẠT HƠI NƯỚC – ZC-72Y3

Giá bán: xem chi tiết

QUẠT HƠI NƯỚC- ZS-18Y1

Giá bán: xem chi tiết

Showroom: 205ABC Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.6269.7372 / 028.3866.0330 / 097.168.7722 – Ngọc Minh